Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Unikt skoleinternat til salgs

Tana kommune skal selge skoleinternatet i Gargogeachi/Vestertana til høyst bydende

Det gamle skoleinternatet i Gárggogeache/Vestertana er til salgs.

Skoleinternatet ligger landlig til og har kort vei til sjøen/fjorden med gode fiskemuligheter.
Kommunen har sikret nødvendig areal mot sjøsiden slik at dette åpner opp for allmenheten å kunne sette ut båter, event parkere midlertidig i forbindelse med aktiviteter  i området.

Bygget selges i den stand det er i, og kjøper må påregne seg omfattende renovering.

Den vil være mulighet til å befare bygget og slike henvendelser sendes til bill@tana.kommune.no

Budfrist 15.06.2019

 

I forbindelse med avhendingen av bygget har Tana kommunestyre har vedtatt følgende:

Tana kommune avhender skoleinternatet i Gargogeachi/Vestertana til høyst bydende med følgende servitutt:

  1. Bygget skal benyttes til kultur- eller næringsformål slik at det er tilgjengelig for allmennheten i framtiden.
  2. Bygget skal ikke benyttes til bolig
  3. Eiendommen for øvrig kan ikke tas i bruk til eller deles opp til fritidsbebyggelse.

Dersom det skjer brudd på disse bestemmelsene, kan Tana kommune ilegge gebyrer etter følgende sats:

  • Ulovlig bruk av bygning og eiendom: kr 100.000,- pr. hendelse

Arealet mellom veien og sjøen fradeles før salg.

Dersom eiendommen ikke lar seg avhende med servituttene innen 1. januar 2020 startes en prosess med å avhende eiendommen på det åpne markedet uten servitutter. Arealet mellom veien og sjøen fradeles før salg
 

Skriftlig bud sendes
Tana kommune,
rådhusveien 24,
9845 Tana.
E-post: postmottak@tana.kommune.no

Tilbudet merkes: Tilbud kjøp Skoleinternat Garggogeache

 

Her er noen bilder av bygget

Skoleinternat1 Skoleinternat 2
Skoleinternat 3 Skoleinternat 4
Skoleinternat - kjøkken Skoleinternat - oppholdsrom
Skoleinternat - Oppholdsrom2 Skoleinternat - vindu1