Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunestyret har økt bevillingen til Ungjobb for 2020 som følge av Koronakrisen

UngJobb 2020

Tiltaket som kommunen har hatt i mange år, går i hovedsak ut på å få unge tanaværinger ut i sommerjobb og knytte kontakt med arbeidslivet i Tana.

Det er mange ungdommer som søker om sommerjobb i Tana og i forbindelse med Koronakrisen er opplæringstilskuddet økt fra kr 3.500,- til kr 8.500,- pr. etablert arbeidsplass.

Tana kommune kan gi et opplæringstilskudd på 8.500,- pr etablert arbeidsplass. Ungdommene må da jobbe i minimum 4 uker og lønnes etter tariff. Bedrifter som tar inn ungdommer med særlig behov for tilrettelegging av arbeid, kan få et høyere tilskudd etter avtale.

Det er ikke midler til alle søkere, og det er derfor gjort noen prioriteringer.

Ungdom mellom 15 og opp til og med 19 år er det ofte vanskeligere for å få seg sommerarbeid, og dermed prioriteres denne gruppen ved formidling med lønnstilskudd.

Andre søkere kan selvfølgelig også  komme i betraktning. Det kan ikke påregnes lønnstilskudd for tilsetting av egne barn i bedriften.

 

 

Vi vil anmode ungdommene til å søke sommerjobb direkte til bedrifter som dem ønsker å jobbe i og at bedrifter gir kommunen oversikt over hvilke ungdommer som får jobb.

 

 

For mer info ta kontakt med:
Greta Kristoffersen, tlf. 46400272. e-post: greta.kristoffersen@tana.kommune.no