Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Til ungdom og bedrifter i Tana

UngJobb 2016

Tana kommune har avsatt midler til UngJobb.

Målet med tiltaket er å gjøre ungdom mellom 15 til 19 år kjent med arbeidslivet og gi dem arbeidstrening gjennom sommerjobbtilbud.

Kommunen kan betale arbeidsgiver et lønnstilskudd på 3.500,- pr. etablert arbeidsplass som er avtalt på forhånd.

Vi oppfordrer ungdom og næringsliv til å ta kontakt!

For nærmere informasjon og søknadsskjema, ta kontakt med Tana kommune v/Greta Kristoffersen, tlf 46400272  E-post: greta.kristoffersen@tana.kommune.no