Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

UngJobb 2013

Tana kommune har avsatt midler til UngJobb 2013, som stimuleringstiltak for næringslivet til å gi jobbtilbud for ungdom mellom 15 – 19 år..

 
Målet med tiltaket er å gjøre ungdom mellom 15 til 19 år kjent med arbeidslivet og gi dem arbeidstrening gjennom sommerjobbtilbud.
 
Søknadsfrist 15. juni. 2013.
Ungdom tar selv kontakt med arbeidsplassen for sommerjobb.
Ungdom og arbeidsgiver søker om tilskudd på eget skjema som finnes på hjemmesiden til Tana kommune.
For nærmere informasjon og søknadsskjema, ta kontakt med Tana kommune v/Greta Kristoffersen, tlf 46400272 E-post: greta.kristoffersen@tana.kommune.no

Søknadsskjema UngJobb 2013 finnes her

Avtale mellom arbeidsgiver og UngJobb finnes her

Avtale mellom Tana kommune og UngJobb finnes her