Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Treningstider i Flebrukshallen 2012/2013

Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 22.juni 2012 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2012/2013.

Vedlagt finnes følgende dokumenter som skal benyttes:
-         Søknadsskjema for sesongen 2012/2013 (skal fylles ut)
-         Ordensregler i Flerbrukshallen
-         Retningslinjer for Flerbrukshallen
-         Skjema: utsjekk etter leieavtale
-         Utkryssingsskjema om treningstider 2012/2013 (skal fylles ut)
 
Søknadsskjema for sesongen 2012/2013 og utkryssingsskjema om treningstider 2012/2013 skal fylles ut og sendes inn til oss på følgende postadresse:
TKE KF
Tana Rådhus
9845 Tana
 
Eventuelle spørsmål til dette kan reises til mobil 46400259.
 
Med hilsen
Jon Arild Aslaksen
Tana kommunale eiendomsselskap KF