Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

To positive test tilknyttet til Tana bru skole - skolen holdes stengt fra mandag til onsdag

Skoleadministrasjonen informerer i løpet av dagen nærmere alle foreldre / foresatte og ansatte.  

To personer, en ansatte og en elev, har i dag testet positivt for Covid - 19 med hurtigtest. Personene tilhører ikke på samme husstand.  Utfra  sannsynlig smittevei for den ene personen er det ikke utelukket at det kan være Omikron- variant.  Dette kan  bekreftes / avkrefetes først med PCR- testen, hvor det ventes resultatet  først på onsdag. 

Kriseledelsen har samlet seg i dag og rådført seg både med Fylkeslegen og Kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen har bestemt at for å få oversikt og kontroll over situasjon holdes Tana bru skolen stengt i perioden 6.- 8.12.  Det tas ny vurdering om situasjonen den 8.12.

Det skal settes i gang omfattende testing fra og med i morgen og alle som omfattes av testplikten blir kontaktet av skoleadministrasjonen. Alle ansatte og elever ved Tana bru skole bes å unngå nærkontakt med andre inntil videre der det er mulig, og alle voksne og elever over 12 år  bes å bruke munnbind hvis det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre.  

Alle som har vært på handel i løpet av uken i butikkene i sentrumområdet bes å være spesielt oppmerksom om mulige symptomer og ha lav terskel for å teste seg. 

Kommunens kontaktperson mot media er ordfører Helga Pedersen. 

Vi minner på at pandemien er ikke over og at det er innført nye nasjonale kontaktredusrende anbefalinger:

- Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming (nytt) og håndhilsing. Bruk munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. 

- Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent (nytt)

- Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe (nytt).

- Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Husk god hånd- og hostehygiene!

Blir du syk, hold deg hjemme inntil du får testet deg !

DROPP-INN testing mandag 6.12. kl 9-15 i Helsestien 34 ( brakka bak helsesenteret)