Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

To ledige planleggerstillinger ved Utviklingsavdelingen i Tana kommune

Tana kommune ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, Europas viktigste lakseelv, går som en livsnerve gjennom kommunen fra Finnmarksvidda til Tanafjorden. Kommunesenteret Tanabru er knutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for ulike språk og kulturer. I kommunen er samisk offisielt språk i tillegg til norsk.

I Utviklingsavdelingen er det ledig to planleggerstillinger. Våre to planleggere går midlertidig over i andre stillinger og vi søker derfor etter erstattere.

Vi søker en planlegger i vikariat for 2 år og en for fast tilsetting:

            ID 811 – fast 100 % stilling som planlegger fra 1.08.19

            ID 812 – 2 års vikariat 100 % stilling som planlegger for perioden 1.07.19 – 30.06.21

Avdelingen har et stimulerende fagmiljø med følgende ansvarsområder: arealplanlegging, byggesak, kart og oppmåling, næringsfondsforvaltning, landbruk, naturbruk, miljøvern, folkehelse, kultur og idrett, kulturskole og ungdomsklubb. Kommunen legger vekt på å rekruttere medarbeidere med høy grad av tilstedeværelse, kompetanse, arbeidsvilje, gode kommunikasjonsevner og serviceinnstilling.

Arbeidsoppgaver:

Arealplanlegging, kommuneplanlegging og enkeltsaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det må påregnes planlegging og enkeltsaksbehandling også etter annet relevant lovverk.

Kvalifikasjonskrav:

Vi ønsker stillingene besatt av søkere med planfaglig kompetanse, fortrinnsvis på masternivå.

Foruten formelle kvalifikasjoner vil personlig egnethet, serviceinnstilling, samarbeidsevner og skriftlig og muntlig fremstillingsevne bli vektlagt.

Avlønning skjer etter individuell avtale.

Referanser bes oppgitt i søknaden.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. Forøvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglementer. Medlemskap i pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid. Under ellers like vilkår vil søkere som har lokalkompetanse og/eller behersker samisk bli foretrukket.

Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Her kan du søke på stillingen

Søknadsfrist 02.06.2019.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utviklingsleder Svein Ottar Helander, tlf 46400260, e-post: soh@tana.kommune.no .