Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tjenesten for funksjonshemmede søker avlastnings-/besøkshjem og støttekontakt til ei ung jente

Jenta tilhører småskoletrinnet og har en medfødt funksjonsnedsettelse. Hun er ei blid og aktiv jente, som er kreativ og har god fantasi. Hun er glad i være i basseng og hjelpe til med å lage mat. Hun er glad i å være ute.

Avlastning er hver 3. helg og støttekontakt er inntil 10 timer i uka. Det kan gjerne være det samme hjemmet eller personen som følger opp både avlastning og støttekontakt. Det kan også være aktuelt å følge opp kun en av delene.  

Hjemmet/personen kommer til å ha nær kontakt med foreldrene og god kjemi er viktig. Vi søker deg/dere som har tid og omsorg i hverdagen.

Det vil bli gitt opplæring og veiledning ved behov.

Politiattest må fremvises før oppstart. Arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning for avlastnings-/besøkshjem følger KS sine satser. Lønn for støttekontakt følger pensjonistvilkår. Det inngås oppdragsavtale med kommunen.

Dersom dette høres aktuelt ut, kan det tas kontakt med:

Tana kommune, Helseavdelingen, Tjenesten for funksjonshemmede v/ Elin D. W. Johannessen, telefon 46400349.