Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tilskuddsmidler for aktivisering av sårbare og ensomme eldre under koronapandemien

Tana kommune ved pleie og omsorgstjenesten har fått innvilget tilskuddsmidler for aktivisering av sårbare og ensomme eldre under koronapandemien. Tilskuddet er innvilget for hjemmetjenesten og sykeavdeling og gjelder for året 2021.

Det skal ansettes i et års engasjement en aktivitør som skal jobbe både for hjemmetjenesten og sykeavdelingen. 

Aktivitøren skal blant annet kartlegge og evt. gjennomføre aktiviteter sammen med «Inn på tunet»- og «Ut på vidda»-tilbydere.  Målet er å skape gode stunder og opplevelser for pasienter og beboere ved å bringe sauer og andre dyr til sansehagene og gjennomføre andre aktiviteter som vanligvis utføres på tunet eller på vidda.

Det blir laget aktivitetsplaner for begge avdelingene og tilbys aktiviteter jf. planen.

Målet videre er å tilby hverdagsrehabilitering og -trim på avdelingene for å opprettholde brukernes fysiske ferdigheter. Planen er å forankre rutiner som sikrer at aktivitetene blir en del av avdelingenes hverdag også etter avsluttet prosjekt.

Pga. koronasituasjon er det viktig å sikre at besøkene på avdelingene blir gjennomført på en forsvarlig måte, og at besøkene blir en god opplevelse for pasient/beboer og besøkende. Vi ønsker å involvere frivillige fra Frivilligsentralen i dette arbeidet

Samarbeidsaktører i prosjektet er Fysioterapeut, Inn på tunet – ut på vidda- tilbydere og Frivilligsentralen.

I tillegg har Frivilligsentralen fått innvilget tilskudd på samme formål, tiltakspakke for sårbare eldre.  Planen er å engasjere en prosjektmedarbeider i deltidsstilling. Prosjektmedarbeider skal jobbe med tilrettelagte aktivitetstiltak for eldre.  Målet er å implementere en besøksvennordning, aktivere og koordinere frivillig innsats som kan brukes som besøksvert i institusjon og omsorgsboliger, og til transport til og fra Hjemmetjenestens dagaktivitetstilbudet.  Vi prøver å skape møteplassene, også ute i bygdene, ved å aktivere og koordinere frivillig innsats. Disse kan gjerne være generasjonsoverskridende møteplasser, hvis det er mulig å få det til.

Samarbeidspartnere i prosjektet vil være frivillige i kommunen, hjemmetjenesten ved dagaktivitetstilbud, omsorgsboliger, sykeavdeling sammen med allerede pågående prosjektet «tverrfaglige aktivitetstiltak i Tana».