Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tilskudd til tråkking av skiløyper 2023

Tana kommunestyre vedtok i sitt budsjettmøte den 8.desember.2022 å bevilge kr 200 000.- til løypekjøring i Tana kommune. Organisasjoner som ikke er tilsluttet idrettsforbund kan også søke.

sologski

For tildelinge så vil kommunen bruke vedtatte retningslinjer for fordeling av midler i møte i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) den 3. februar 2021:

  1. Søknadsbasert tilskuddsordning basert på driftskostnader til lysløypeanlegg og skiløypekjøring (strøm, drivstoff, service, vedlikehold mv.) fra siste årsregnskap. Godkjent årsregnskap vedlegges søknaden.
  2. ¾ av rammen forbeholdes idrettslag tilsluttet NIF og skiforbundet og/eller skiskytterforbundet (betalt kontingent) som har lysløypeanlegg og kjører skiløyper.
  3. ¼ av rammen kan fordeles til øvrige lag og foreninger som kjører skiløyper.
  4. Alle lag som mottar tilskudd sender inn GPS-spor for de skiløypene de tråkker innen utbetaling av tilskuddet.

Søknadsfrist 28. februar 2023

Sønader sendes postmottak@tana.kommune.no og merkes "Søknad om støtte til tråkking skiløyper 2023"

For mer info: 
Frank M. Ingilæ telefon 46400260