Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tilskudd til tråkking av skiløyper 2021

Tana kommunestyre vedtok i sitt budsjettmøte den 10.12.2020 å bevilge kr 200 000.- til løypekjøring i Tana kommune. Nytt av i år er at også organisasjoner som ikke er tilsluttet idrettsforbund kan søke.

Turkasse oppe på Urraaláš 300 moh
Turkasse oppe på Urraaláš 300 moh

Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) har vedtatt retningslinjer for fordeling av midler i møte den 3. februar 2021:

  1. Søknadsbasert tilskuddsordning basert på driftskostnader til lysløypeanlegg og skiløypekjøring (strøm, drivstoff, service, vedlikehold mv.) fra siste årsregnskap. Godkjent årsregnskap vedlegges søknaden.
  2. ¾ av rammen forbeholdes idrettslag tilsluttet NIF og skiforbundet og/eller skiskytterforbundet (betalt kontingent) som har lysløypeanlegg og kjører skiløyper.
  3. ¼ av rammen kan fordeles til øvrige lag og foreninger som kjører skiløyper.
  4. Alle lag som mottar tilskudd sender inn GPS-spor for de skiløypene de tråkker innen utbetaling av tilskuddet.

Søknadsfrist 21. februar 2021

Sønader sendes postmottak@tana.kommune.no

For mer info: 
Magnhild Stock telefon 46400274