Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tilskudd til samisk språkutvikling – tospråklighetsmidler 2022

Tana kommunestyre har satt av kr. 100.000, - til samisk språkutvikling som HOOK tildeler etter søknad

Søknadsfrist på tospråklighetsmidlene er 25.04.22.

Søknadene vil bli behandle i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur den 10.05.22.

 

Søknaden sendes:

Tana kommune

Rådhusveien 24

9845 Tana

eller pr. e-post til: postmottak@tana.kommune.no

 

Følgende retningslinjer og rutiner innføres for tildeling av tospråklighetsmidler:

 1. Formål

Det kan tildeles midler til tiltak som fremmer bruk av samisk språk og kultur i Tana samfunnet.

 1.  Hvem kan søke

Lag, foreninger og selskaper.

 1. Prioriteringer

Følgende tiltaksområder prioriteres i 2022

 1. Språktiltak overfor barn og unge
 2. Språktiltak og nybegynner opplæring av voksne
 3. Arenabygging for aktiv bruk av samisk språk og kultur
 4. Tiltak som fremmer språkutvikling i samiske næringer
 5. Spesielle tiltak
 1. Søknad

Søknaden sendes til Tana kommune. Kunngjøringen av midlene kunngjøres på kommunens hjemmesider. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak med tilhørende kostnadsoverslag. Tildeling skjer i forhold til prosjekt og ikke til ordinær drift.

 1. Tolketjenester

Tana kommune gir tolketjenester ved behov for inntil 4 foreldremøter for de samiske barnehagene.

 1. Rapportering og utbetaling

Tildelte midler utbetales på bakgrunn av rapport over tiltaket med tilhørende dokumentasjon av kostnadene. Rapporten og utbetalingsanmodning sendes kommunen innen 31.12 søknadsåret