Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tilskudd til samarbeidsarena for laks i Tana: "Joddu" prosjektet (2017-2018)

Styringsgruppa samarbeidsarena

Miljødirektoratet har bevilget tilskudd til prosjektet "Joddu-samarbeidsarena for laks i Tanavassdraget" (2017-2018). Prosjektets eier av Tana kommune som skal ivareta prosjektledelsen. Prosjektet skal gjennomføres i samråd med Karasjok kommune og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF).

Formålet  er å skape en uavhengig og permanent møteplass for gjensidig samhandling mellom lakseforvaltningen/forskningsmiljøene på den ene siden og lokalbefolkningen representert ved lokale organisasjoner og andre interessenter på den andre siden. Prosjektet skal bidra til en tettere kontakt mellom forskningsmiljøene og lokalsamfunnene, og formidle kunnskap om tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget til storsamfunnet.

Følgende satsingsområder inngår i prosjektet:

1) Møteplass mellom lokalbefolkningen og lakseforskningen/-forvaltningen: Temabaserte gruppesamtaler/-møter.

2) Forskningsformidling: Få en oversikt over, tilgjengeliggjøre og formidle naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige forskningsresultater om tanalaksen og laksefisket.

3)  Formidle kunnskap til storsamfunnet om tanalaksen og laksefisket: Tanakonferanse, vandreutstilling og forprosjekt for kartlegging av lokal økologisk kunnskap (LEK).

Prosjektbeskrivelsen kan leses her PDF document ODT document . Utover denne starter nå detaljplanleggingen av tiltakene. Vi ønsker et bredt samarbeid med lokalsamfunnene i Tana og Karasjok i arbeidet.

Det er satt ned en styringsgruppe for prosjektet bestående av: Frank Martin Ingilæ og Elisabeth Erke (Tana kommune), Svein Atle Somby og John Nystad (Karasjok kommune), Steinar Pedersen og Rune Aslaksen (TF). Styringsgruppa har sitt neste møte den 15. november 2017.

Det er også satt ned en referansegruppe som skal gi innspill til det faglige arbeidet i prosjektet. Følgende er representert i denne gruppa:

* Tana: Bjørnar Raudajoki (Tana JFF), Brynly Ballari (TVR), Aage Solbakk (LFT), Oskar Trosten (LBT)

*Karasjok: Kjell Sæther, Kjell Magne Grønnli, Elin Sandvik, Regine Solbakken, Karl Arne Larsson.

 

Kontaktinformasjon:

Anne Fløgstad Smeland, prosjektleder,  Tana kommune (mobil: 46400264, e-post: anne.smeland@tana.kommune.no).

Det skal tilsettes en prosjektmedarbeider i Karasjok i 50 % stilling. Stillingen er utlyst med søknadsfrist 20.10. Karasjok kommune kontaktes for informasjon om stilllingen.