Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tildeling av boligtilskudd for tilpasning/etablering i egen bolig

 

Deanu gielda - Tana kommune har fått tildelt tilskudd for videretildeling av Husbanken. Egne vilkår gjelder her for tildeling.

 

Følgende kan søke på boligtilskudd tilpassing:

Deanu gielda - Tana kommune har fått tildelt boligtilskudd til tilpassing. Tilskuddet gis til utbedring av bolig for eldre og personer med funksjonsnedsettelse der det er direkte behov for spesialtilpasning av boligen.

Les mer her: http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-tilskudd-til-enkeltpersoner/tilskudd-tilpasning/

 

Følgende kan søke på boligtilskudd etablering:

Tilskudd som kan bidra til etablering i egen bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet kan benyttes til dekning av egenkapital i forbindelse med:
*oppføring av ny bolig
*kjøp av bolig
*større utbedring av bolig

Les mer her: http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-tilskudd-til-enkeltpersoner/tilskudd-etablering-i-egen-bolig/

 

Ordningene er behovsprøvd, og husstandens samlede situasjon og økonomi er avgjørende ved tildeling av evt tilskudd. Søknadsskjema og nærmere opplysninger om ordningen fås ved henvendelse til bygg og- anleggsavdelingen, mobil 46400231.

 

Søknadsfrist fortløpende ut 2013.

 

Søknadsskjema for begge tilskuddene kan lastes ned her: http://regelverk.husbanken.no/regelvrk/hb-nr.nsf/F033E33BF76DFC5CC1256D9D00377CCB/$FILE/hb7s13.pdf

 

Rådmannen