Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Tilbydere

 

Inn på tunet logo       Tana kommunevåpen i lite format

 

Tilbydere
 
Jeg tror på en morgen
jeg ikke har sett,
som engang vil møte meg
uforberedt
  Andrè Bjerke –
 
 
Et gårdsbesøk betyr et møte med dyr. Hvem blir ikke revet med når en kalv danser over enga i yr av glede? Eller en liten katt som stryker deg over leggene, gleden smyger seg i takt med kattens mykhet. En hund som møter deg med store tillitsfulle øyner, skulle neste tro den spør «være i lag med deg?». En opplevelse som gir ro i sinnet, og glede over å møte noen som bryr seg.
Variasjonen i gårdsmiljøet åpner muligheten for varierte tilbud til ulike brukergrupper.
Aktivitetene under gårdsoppholdet kan være: stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet, vedlikehold av gjerder, bygninger og maskiner, snekring, husflid, baking, produksjon av ulike produkter og utmarksutøvelse som jakt og fiske.
 
Tilbudene baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og kommunen/institusjoner.
Det er kommunen/institusjoner har det faglige ansvaret.
 
Kvalitetssikringen og øvrig rammer av tilbudet skal være regulert i en samarbeidsavtale.
 
 
Fjellheim gård

Kyr på jordet

Ponniridning