Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tilbud om samlingsbaserte nettstudier i følgende videreutdanninger/helsefagskoler

Hverdagsrehabilitering (30 studiepoeng – 1 år på deltid)
Denne fagskoleutdanningen, tar for seg hverdagsrehabilitering som en teoretisk konstruksjon og om ulike verktøy som er utarbeidet og som kan benyttes i praksis, uten at studentene må være i kontakt med pasienter eller brukere. Det er ingen praksis knyttet til dette studiet.

Målet med denne utdanningen er at studenten får kunnskap om hverdagsrehabilitering som både et tankesett og en arbeidsform. Det er 6 obligatoriske innsendingsoppgaver og tre eksamener i denne fagskolen. I Hverdagsrehabilitering vil det bli arrangert to samlinger i VARDØ, begge over to dager

NB! Ikke åpen for søknader ennå så dersom du vil studere hverdagsrehabilitering må du kontakte undertegnede på Tbh@Medlean.no

Demensomsorg og alderspsykiatri (60 studiepoeng – 2 år på deltid)
Denne fagskoleutdanningen gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse.

Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om organisering, planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser. Det er fire eksamener i denne fagskolen. Utdanningen i demensomsorg krever 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave.

I Demensomsorg og alderspsykiatri vil det bli arrangert fire samlinger i LAKSELV, alle går over to dager.

Du kan lese mer om studiene, samt søke via denne lenken: Demensomsorg og alderspsykiatri

Studiene er fullfinansiert og gratis for studentene. Du betaler kun for lærebøkene.

 

Vi tilbyr ytterligere 5 forskjellige videreutdanninger. Her er undervisningen kun basert på nett, uten samlinger.

 • Migrasjonshelse - 1 år på deltid, 30 studiepoeng
 • Velferdsteknologi - 1 år på deltid, 30 studiepoeng
 • Psykisk helsearbeid – 2 år på deltid, 60 studiepoeng
 • Helse, aldring og aktiv omsorg – 2 år på deltid, 60 studiepoeng
 • Kreftomsorg og lindrende pleie – 2 år på deltid, 60 studiepoeng

Du kan lese mer om disse utdanningene på nettet og søke via denne lenken: 

https://medlearn.no/finn-ditt-studium/

Helsefagskolene er gratis for studenten. (unntatt bøker) Søknadsfrist er 2. september 2019. Studiene er fullfinansiert av Kunnskapsdepartementet. Behandlingsperiode for opptak til høstsemesteret er i perioden 7.mai2. september. Søknader behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt.

Er det noen spørsmål? Ønske om mer materiell? Så bare ta kontakt med oss:-)

Mvh

Trine Bjerklund Hagen

Helsefag

Medlearn AS

Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo

Tlf 90841223

 

 • Fra 1. juli 2018 heter det ikke lengre fagskolepoeng, men studiepoeng
 • Utdanningene anerkjennes som «høyere yrkesfaglig utdanning». Dermed likestilles utdanning fra fagskole med utdanning fra høyskole/universitet
 • 60 studiepoeng gir tittelen fagskolegrad
 • Studenter fra fagskoler får tilleggspoeng ved opptak til universitet eller høyskoler (2 poeng for 60 studiepoeng og 1 poeng for 30 studiepoeng
 • Studenter fra fagskoler får rett til å delta i studentsamskipnadene
 • Fleksible overganger mellom fagskoler, universiteter og høyskoler