Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tilbud om nettbasert fagskoleutdanning i hverdagsrehabilitering med samlinger i Tana

Nettbasert fagskoletilbud – med samlinger i Tana

 • 30 sp, 1 år, totalt 2 samlinger
 • Oppstart høsten 2019
 • Høyere yrkesfagnivå/bachelor
 • Studiet består av 3 sentrale emner:
  • Hverdagsrehabilitering (habilitering og rehabilitering, lovverk, målgruppe og individuell plan)
  • Organisering og yrkesutøvelse (kommunikasjon, motiverende intervju, kartlegging og organisering, ADL og tilrettelegging)
  • Hverdagsrehabilitering, teknologi og samfunn 
 • Søknadsportalen er åpen kun for søkere fra Tana i perioden 1.5.19 – 31.5.19. Åpnes for andre søkere 1.6.19.

For faste ansatte i helse, pleie og omsorg i Tana kommune tilbyr arbeidsgiver følgende støtte til studiet:

 • Stipend på kr 10 000,-
 • Permisjon med lønn til samlinger
 • Permisjon med lønn til eksamener i hht. Kommunens permisjonsreglement

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem. Det handler om å mestre daglige gjøremål, og tar utgangspunkt i det brukeren/pasienten opplever som viktige aktiviteter i sitt liv. Hverdagsrehabilitering er aktuelt når en ikke lenger mestrer sin hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, sosial deltakelse eller andre aktiviteter i hverdagen. Hverdagsrehabilitering hjelper med å gjenvinne det en tidligere har mestret.

Hvordan kan helsepersonell som arbeider i kommunenes helse- og omsorgstjenester legge best mulig til rette for dette?

      

For mer info, ta kontakt med virksomhetsledere i helse, pleie og omsorg:

Kati Kannisto (Hjemmetjenester) tel. 45517731, kati@tana.kommune.no

Liss Lukkari (Sykeavdeling) tel. 45517722, liss.lukkari@tana.kommune.no

Sonja Guttorm (Botjenesten) tel. 46400332, sonja.kristine.guttorm@tana.kommune.no

Per Ivar Stranden (Helseavdeling) tel. 46400341, per.ivar.stranden@tana.kommune.no