Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tilbud - brøyting av kommunale veien og plasser

Deanu gielda/Tana kommune ønsker tilbud på brøyting og snørydding av kommunale veger/plaser i perioden 01.01.09 til og med 31.12.11 (3 år).
snøbrøyting

De som ønsker å gi tilbud bes melde sin interesse til
Deanu gielda Tana kommune
v/Bygg- og anleggsavdeling
Rådhusveien 3
9845 Tana
innen 10. november 2008
 

Ved spørsmål vedr. tilbudet kontakt
Øystein Somby-Solaas på tlf. 46400230 eller
Reidar Varsi på tlf. 46400241.