Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Til deg som er nærkontakt eller husstandsmedlem til covid19-smittet.

Karanteneregler som gjelder fra 14. januar

 • Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.
  • Unntak: Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
  • Unntak: Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
  • Unntak: I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Se definisjon på nærkontakt her.  

Øvrige nærkontaker 

Øvrige nærkontakter kan være for eksempel være kolleger eller klassekamerater eller noen du har hatt på middagsbesøk.

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Har du symptomer? Bli hjemme og test deg. 

Hvordan gjennomføre karantenen

Dersom du er i smittekarantene gjelder følgende:

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem.
  • På et egnet oppholdssted må du kunne unngå nærkontakt med andre, ha enerom, eget bad, og eget kjøkken eller mulighet for matservering.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøk steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøk offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. 
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.
 • Foreldre og barn kan gjennomføre samvær selv om en av dem er i smittekarantene.

Du kan gå turer ute. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. Husk å hold avstand til andre.

Trenger du hjelp eller veiledning?

Ta kontakt med koronatelefonen for råd og veiledning.  Ring koronatelefonen på 400 05014. Telefonen er åpen fra 09.00 til 13.00 mandag til fredag. 

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113. Dersom du trenger legehjelp, ta kontakt med fastlegen din på dagtid og legevakt (116 117) på kveld, natt, helg og høytid.