Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme. Kontaktinfo for Tana kommunen: 46 40 02 00 / postmottak@tana.kommune.no

Les mer om tidligstemmegivning