Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tidligstemmegivning - Stortingsvalget og sametingsvalget 2013

Velgere som ønsker å avgi tidligstemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.

I Tana kommune kan du avgi tidligstemme på:

Tana Rådhus, Rådusveien 24, Møterom 1.etg.

Velgeren kan henvende seg til kommunen for avtale om å få stemme. Dette kan skje skriftlig eller muntlig. Tana kommune, tlf. 46400200 / postmottak@tana.kommune.no 

Ordningen gjelder alle velgere. Tidlig-stemmegivning er ment som en ordning for de som ikke har anledning til å forhåndstemme innenfor ordinær periode eller på valgdagen. Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller til å stemme på valgdagen.

 
Velgerne skal ha mulighet til å avgi stemme i hvilken som helst kommune i landet. Det er med andre ikke noe krav om at stemmen avgis i den kommunen velgeren er manntallsført. Valgstyret skal fortløpende sende stemmene til den rette kommunen der det er aktuelt.
 
tidligsstemmegivning.jpg