Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Sjekk at ditt nummer er registrert hos oss.

Sjekk at ditt nummer er oppført i våre registre slik at du kan motta viktig informasjon fra kommunen. Dette gjøres via www.servicevarsling.no, klikk på linken "Sjekk din oppføring" og følg instruksjonene. Dersom du ikke er registrert hos oss, legg inn din kontaktinformasjon. Ta kontakt med anleggsavdelingen dersom du opplever problemer med løsningen, så hjelper vi deg.

Tana kommune har nå tatt i bruk telefonvarsling for informasjon om vann- og avløpshendelser ut til innbyggerne. Feiertjenester vil også etterhvert bli innlemmet i ordningen. Via SMS varsling sørger vi for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans, ved anbefalt koking av vann og når feieren kommer. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersoner som kun er registrert med fasttelefon. Kommunen håper denne løsningen vil gi en bedre og raskere informasjon ut til innbyggerne.

SMSvarling