Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunal telefonliste

Sentralbord rådhuset: 464 00 200
Sentralbord legestasjonen:  455 17 700
Legevakt: 116117
Teknisk beredskapsvakt: 455 17 777
Barnevernvakt for Nesseby og Tana: 404 40 620

 

Virksomhet/ Telefonnr Stilling Navn
Politisk ledelse  
918 98 730 Ordfører Helga Pedersen
411 43 967 Varaordfører Odd Erik Solbakk
     
Kommunedirektør og kommunesjefer  
464 00 202 Kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren
464 00 203 Kommunalsjef for helse og omsorg Anu Nilsen
464 00 204 Kommunalsjef for oppvekst Heidi Wilsgård
     
Stab  
464 00 210 Stab  
464 00 211 Personalleder Arnfinn Bønå
464 00 212 HR-rådgiver Vigdis Blien
464 00 214 Personalkonsulent Olga Eriksen
464 00 304 Teamleder Service/Arkivleder/Politisk sekretær Aslaug Iversen
464 00 305 Politisk sekretær/Webredaksjon/Informasjon Frode Gundersen
464 00 306 Post/Arkiv Laila Dervo
464 00 307 Post/Arkiv Marit Anna Hildonen
464 00 319 Sekretær Wenche Pettersen 
464 00 308 Konst. IT-leder Inger Petterson
     
IT-avdeling    
464 00 300 IT-avdeling  
464 00 399 IT-support  
     
Språkkonsulenter  
464 00 313 Språkkonsulent  
     
Deanu girjerájus/ Tana bibliotek  
464 00 315 Deanu girjerájus/Tana bibliotek  
464 00 316 Bibliotekssjef Ragnhild Måsø
464 00 317 Biblioteket Skranke
464 00 318 Biblioteket Kontoret
     
Økonomiavdelingen  
464 00 220  Økonomiavdelingen  
464 00 219 Fagleder - økonomi Lill-Ragnhild Kristiansen
464 00 222 Rådgiver - økonomi  
464 00 223 Konsulent - økonomi Vivian O. Erlandsen
464 00 226 Sekretær - økonomi Wenche E. Johansen
464 00 228 Førstesekretær - lønn Grete R. Erlandsen 
464 00 227 Konsulent - lønn  
     
Bygg- og anleggsavdelingen  
464 00 230 Bygg- og anleggavdelingen   
464 00 250 Virksomhetsleder Solveig Therese Halonen
464 00 240 Prosjektleder Jonne Sarre
     
Bygningsdrift    
464 00 236 Ledende vaktmester Jan Leohardsen
464 00 233 Vaktmester Tanabru skole/Tana flerbrukshall Inge Halonen 
464 00 235 Vaktmester   Sirma skole Ole A Varsi
464 00 253 Vaktmester Tana omsorgssenter Håkon Henriksen
464 00 254 Vaktmester Austertana / Boftsa Tommy Rune Johansen
464 00 255 Vaktmester Tanabru Knut Aikio
464 00 238 Renholdskoordinator Bodil Larsen
Anleggsdrift    
464 00 250 Anleggsleder/KST.brannsjef Solveig Terese Halonen
464 00 256 Vei, vann og anlegg  
464 00 242 Fagarbeider vann/avløp Roy Westberg
464 00 243 Fagarbeider vann/avløp  
     
464 00 245 Fagarbeider vann/avløp Odd Arild Losoa
464 00 246 Driftsoperatør Renseanlegg Robert Olsen
464 00 247 Maskinfører/arbeider Arve Henrik Nilsen
464 00 248 Brannvakt, befal  
464 00 249 Brannvakt Mannskap  
464 00 251 Feier Terje Lanto
464 00 231 Feiermedhjelper Øysten Dervola
464 00 252 Bedriftselektrikker Åsmund Magga
     
Utviklingsavdelingen  
464 00 270 Utviklingsavdelingen  
464 00 260 Virksomhetsleder Frank Martin Ingilæ
Landbruk    
464 00 262 Fagleder landbruk Merete Sabbasen Helander
464 00 261 Landbrukskonsulent Ingvild Munz
Miljø    
464 00 269 Miljørådgiver Erlend Eide
Oppmåling    
464 00 266 Oppmålingsingeniør Veselina Jakobsen
Planleggere    
464 00 267 Planlegger Ane Pedersen Røren
464 00 271 Planlegger Leif Henrik Halvari
464 00 275 Planlegger Bjarne Mjelde
Byggesaksbehandling    
464 00 265 Fagleder Byggesak  
Kultur    
464 00 272 Fritidsleder Greta Kristoffersen
464 00 274 Kulturkonsulent/prosjektleder

Shahid Akram

464 00 277 Rektor Kulturskolen  Ebba Joks    
464 00 276 Teaterlærer Riikka Kosola
     
Tanabru barnehage  
464 00 280 Tanabru barnehage  
464 00 281 Styrer Margunn Strendo Andersen
464 00 282 Fellesarealet  
464 00 283 Avd Rosa  
464 00 284 Avd Blå  
464 00 285 Avd Lilla  
464 00 286 Avd Åpen barehage  
464 00 289 Turtelefon  
     
Austertana barnehage  
464 00 325 Styrer Hanne Merete Johnsen
464 00 324 Avdeling  
     
Botjenesten  
464 00 330 Botjenesten  
464 00 331 Avdelingsleder Viktoria NIlsen
464 00 332 Ass. Avdelingsleder Birgit Länsman
464 00 329 Vakthavnede Botjenesten  
464 00 333 Base 1  
464 00 334 Base 3  
464 00 335 Leilighet 6  
464 00 336 Avlasting  
464 00 337 Leilighet 7  
464 00 338 Base 2  
     
     
Kompetanseavdelingen  
464 00 370  Kompetanseavdelingen  
464 00 360 Virksomhetsleder             Jakob Lanto
464 00 361 PPT-konsulent Siw Pleym
464 00 362 PPT-konsulent Jaana Länsman Eriksen
464 00 368 PPT-konsulent  
464 00 363 Pedagog Bjørn Kajander
464 00 365 Pedagog Åslaug Storbakk
     
Nesseby og Tana barneverntjeneste
 
404 40 610 Nesseby og Tana barneverntjeneste
404 40 612 Barnevernleder Line Løkken
404 40 614 Barnets kontaktperson Cathrine Iversen
404 40 615 Barnets kontaktperson  Jannice Onseng
404 40 616 Barnets kontaktperson  Hanne Kjærra
     
Helseavdelingen    
464 00 340 Helseavdelingen  
464 00 341 Virksomhetsleder Lillian Saua  (konst.)
464 00 343 Kommunepsykolog Andrew Sak
464 00 344 Psyk.helsetj Riitta Tautra
464 00 345 Psyk.helsetj Inger Helen Pedersen
464 00 347 Psyk.helsetj Anita Henriksen
464 00 348 Psyk.helsetj Silja Halonen Lanto
464 00 349 Kons. Funksjonshemmede Ann Magritt Børresen
464 00 350 Sosionom Kristine Stølen
464 00 351 Erfaringskonsulent Linda Helander
     
Tana legesenter/Legevakt  
455 17 700 Tana legesenter/Legevakt  
455 17 704 Ledende legseskretær  
455 17 715 Kommunal fysioterapeut / Kommunal syns- og hørselskontakt Erlend Skippervik
455 17 717 Helsesykepleier  
455 17 718 Helsesykepleier

Seidi Marttila (telefontime fra 8.00-9.00)

     
Tana sykeavdeling  
455 17 720 Tana sykeavdeling  
455 17 721 Virksomhetsleder Franziska Rast
455 17 722 Konstituert virksomhetsleder Liss Lukkari
455 17 723 Vaktrom  
     
Tana Hjemmetjenester    
455 17 730 Tana Hjemmetjenester    
455 17 731 Avdelingsleder Hjemmetjenester Kati Kannisto
455 17 732 Ass Leder hjemmetjenester Liv Berit Johnsen
455 17 742 Ass Leder Omsorgsbolig Hild Ryeng (fra 1.5.21)
455 17 741 Rådgiver Aud Varsi
455 17 747 Konsulent Maret Inga Henriksen 
455 17 739 Koordinator for lindrende omsorg og demens  Siri Arnsteindatter
(fra 1.3.21 - tirs. og ons.)
     
455 17 733 Vakttelefon - hjemmetjenester  
455 17 734 Hjemmetjenester Tanabru - Vestertana  
455 17 735 Hjemmetjenester Tanabru  
455 17 736 Hjemmetjenester  Tanabru - Polmak vest  
455 17 737 Hjemmetjenester Tanabru - Sirma  
455 17 738 Demenskoordinator  
455 17 739 Kreftsykepleier  
455 17 729 Hjemmetjenester Rehab  
455 17 728 Dagsenteret  
455 17 727 Dagaktivitør  
455 17 743 Avd. A - Vakttelefon omsorgsboliger  
455 17 745 Avd. B - Vaktrom Demensenhet  
455 17 744 Vaktrom omsorgsboliger Ringveien  
455 17 746 Vaktrom omsorgsboliger Maskevarreveien  
     
Frivilligsentralen    
464 00 278 Daglig leder Frivilligsentralen Mariann Johansen Lindi
     
Boftsa oppvekstsenter   
455 17 761 Boftsa skole - Virksomhetsleder Marit Linda Johnsen
455 17 762 Boftsa skole Kontor
455 17 763 Boftsa skole SFO
455 17 764 Boftsa skole Team 1-7
455 17 765 Boftsa skole Setterektor
455 17 769 Barnehage Personell
     
Sirma skole  
455 17 770 Sirma skole  
455 17 771 Sirma skole - Rektor Dag Broch
455 17 773 Sirma skole Lærere
     
Deanu sameskole   
455 17 780 Deanu sameskole   
455 17 781 Rektor Deanu sameskole Berit Ranveig Nilsen
455 17 782 Forkontor  
455 17 783 Rådgiverkontor  
455 17 784 Lærerværelse  
455 17 785 Teamleder 1-4  
455 17 786 Teamleder 5-7  
455 17 787 Teamleder 8-10  
455 17 788 Deanu sameskole - Pedagog SBG  
455 17 789 SFO Deanu sameskuvla  
     
Tanabru skole   
455 17 790 Tanabru skole  
455 17 791 Rektor Tanabru skole Øystein Albrigtsen
455 17 797 Inspektør Henrik Kolstrøm
455 17 792 Forkontor Mona- Lill Iversen
455 17 796 Rådgiver Unni Jernsletten
455 17 794 Basen  
     
455 17 793 Småtrinnet  
455 17 795 Mellomtrinnet  
455 17 798 Ungdomstrinnet  
     
Losa Tana  
78 96 49 00   Nordkapp Maritime Fagskole og videregående skole.
     
Tana kommunale eiendomsselskap  
464 00 259 Daglig leder Jon Arild Aslaksen
     
Utstyrslager - utleie    
464 00 390 Utstyrslager - utleie  
     
Tannhelsetjenesten  
78 96 44 30 Tannklinikken i Tana bru  
78 96 44 60 Tannklinikken i Seida