Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunal telefonliste

Sentralbord rådhuset: 464 00 200
Sentralbord legestasjonen:  455 17 700
Legevakt: 116117
Barnevernvakt for Nesseby og Tana: 404 40 620
Teknisk beredskapsvakt
 

 

Virksomhet/ Telefonnr Stilling Navn
Politisk ledelse  
918 98 730 Ordfører Helga Pedersen
411 43 967 Varaordfører Odd Erik Solbakk
     
Kommunedirektør og kommunesjefer  
464 00 202 Kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren
464 00 203 Kommunalsjef for helse og omsorg  
464 00 204 Kommunalsjef for oppvekst Heidi Wilsgård
464 00 360 Fagleder sektor helse og omsorg Jakob Lanto
     
Stab  
464 00 210 Stab  
464 00 212 Konst. stabsleder Vigdis Blien
464 00 214 Personalkonsulent Olga Eriksen
464 00 304 Teamleder service/arkivleder/politisk sekretær Aslaug Iversen
464 00 305 Konsulent Frode Gundersen
464 00 306 Post/arkiv Laila Dervo
464 00 307 Post/arkiv Marit Anna Hildonen
464 00 319 Sekretær Wenche Pettersen 
464 00 308 Konst. IT-leder Inger Petterson
     
IT-avdeling    
464 00 300 IT-avdeling  
464 00 399 IT-support  
     
Språkkonsulenter  
464 00 313 Språkkonsulent  
     
Deanu girjerájus/ Tana bibliotek  
464 00 315 Deanu girjerájus/Tana bibliotek  
464 00 316 Bibliotekssjef Ragnhild Måsø
464 00 317 Biblioteket Skranke
     
Økonomiavdelingen  
464 00 220  Økonomiavdelingen  
464 00 219 Fagleder - økonomi Lill-Ragnhild Kristiansen
464 00 222 Økonomirådgiver Kristin Holm Balto
464 00 223 Konsulent - økonomi Vivian O. Erlandsen
464 00 226 Sekretær - økonomi Wenche E. Johansen
464 00 228 Førstesekretær - lønn Grete R. Erlandsen 
     
Bygg- og anleggsavdelingen  
464 00 230 Bygg- og anleggavdelingen   
464 00 250 Virksomhetsleder/brannsjef Solveig Therese Halonen
464 00 240 Prosjektleder/leder beredskap Jonne Sarre
     
Bygningsdrift    
464 00 232 Vaktmestere  
464 00 236 Ledende vaktmester Jan Leohardsen
464 00 233 Vaktmester Tanabru skole/Tana flerbrukshall Inge Halonen 
464 00 254 Vaktmester Tana omsorgssenter, Boftsa oppvekstsenter og Austertana barnehage Tommy Rune Johansen
464 00 255 Vaktmester Tanabru Knut Aikio
464 00 252 Bedriftselektriker Åsmund Magga
464 00 238 Renholdskoordinator Kjelfrid Kjølås
     
Anleggsdrift    
464 00 235 Fagleder anlegg Ole A. Varsi
464 00 241 Arbeidsleder/bas Kim-Andre Iversen
464 00 256 Vei, vann og anlegg  
464 00 242 Fagarbeider vann/avløp Roy Westberg
464 00 245 Fagarbeider vann/avløp Odd Arild Losoa
464 00 246 Driftsoperatør renseanlegg Robert Olsen
464 00 247 Maskinfører/arbeider Odd Asle Johnsen
464 00 248 Brannvakt, befal  
     
Utviklingsavdelingen  
464 00 270 Utviklingsavdelingen  
464 00 260 Virksomhetsleder Frank Martin Ingilæ
Landbruk    
464 00 261 Landbruksrådgiver Ingvild Munz
464 00 262 Landbruksrådgiver Abdelaziz Mohammed 
Miljø    
464 00 269 Miljørådgiver Erlend Eide
Oppmåling    
464 00 266 Oppmålingsingeniør Veselina Jakobsen
Planleggere    
464 00 267 Planlegger Ane Pedersen Røren
464 00 271 Planlegger Leif Henrik Halvari
464 00 275 Planlegger  
Byggesaksbehandling    
464 00 265 Byggesaksbehandler Eirik Johansen
Kultur    
464 00 277 Rektor kulturskolen Kjelfrid Kjølås
464 00 272 Fritidsleder Greta Kristoffersen
464 00 278 Prosjektleder folkehelse Mariann Johansen Lindi
  Kulturkonsulent  
464 00 276 Teaterlærer  
     
Tanabru barnehage  
464 00 280 Tanabru barnehage  
464 00 281 Styrer Margunn Strendo Andersen
464 00 283 Avd. vann  
464 00 284 Avd. jord  
464 00 285 Avd. luft  
464 00 286 Avd. ild  
464 00 289 Beaivváš  
464 00 279 Láđasmánnu  
     
Austertana barnehage  
464 00 325 Styrer Hanne Merete Johnsen
464 00 324 Avdeling  
     
Botjenesten  
464 00 330 Botjenesten  
464 00 331 Virksomhetsleder  
464 00 332 Konst. virksohetsleder/ass.leder PU Sonja Kristine Guttorm
464 00 333 Assisterende virksomhetsleder Karoline Knutseth Jenssen
464 00 334 Base 1  
464 00 335 Leilighet 6  
464 00 336 Avlasting  
464 00 337 Leilighet 7  
464 00 338 Base 2  
464 00 339 Vakthavende  
     
PP-tjenesten  
464 00 361 PPT-konsulent Siw Pleym
464 00 362 PPT-konsulent Jaana Länsman Eriksen
464 00 368 PPT-konsulent Silja Halonen Lanto
     
Nesseby og Tana barneverntjeneste
 
404 40 610 Nesseby og Tana barneverntjeneste
404 40 612 Barnevernleder Line Løkken
404 40 614 Barnets kontaktperson Liss Mikalsen
404 40 615 Barnets kontaktperson  Jannice Onseng
404 40 616 Barnets kontaktperson  Hanne Kjærra
404 40 617 Barnets kontaktperson  Kristine Larsen
404 40 620 Vakttelefon barnevern  
     
Avdeling for rus og psykisk helse  
464 00 340 Helseavdelingen  
464 00 341 Konst. virksomhetsleder Lillian Saua
464 00 343 Kommunepsykolog Andrew Sak
464 00 344 Psyk.helsetj. Riitta Tautra
464 00 345 Psyk.helsetj. - miljøterapeut Marit Jørgensen
464 00 347 Psyk.helsetj. Anita Henriksen
464 00 348 Psyk.helsetj. Ruskonsulent
464 00 349 Konsulent for funksjonshemmede  
464 00 350 Vikar Birgitte Ravna
     
Tana legesenter  
455 17 700 Tana legesenter  
455 17 704 Ledende legesekretær  
455 17 715 Kommunal fysioterapeut/kommunal syns- og hørselskontakt Erlend Skippervik
455 17 717 Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) Rávdná Gaup
455 17 718 Helsesykepleier (telefontime 8.00-9.00) Seidi Marttila
464 00 349 Konsulent funksjonshemmede Maria Morso
464 00 352 Jordmor Linn Myhre
464 00 351 Ergoterapeut Elin Walseth Johannessen
     
Tana sykeavdeling  
455 17 720 Tana sykeavdeling  
455 17 721 Konst. virksomhetsleder Máret Inga Henriksen
455 17 722 Assisterende leder Viktoria Nilsen
455 17 723 Vakthavende sykepleier  
455 17 774 Skjermet enhet  
     
Tana Hjemmetjenester    
455 17 730 Tana hjemmetjenester    
455 17 732 Konst. virksomhetsleder Liv Berit Johnsen
455 17 742 Ass. leder omsorgsbolig Hild Ryeng
455 17 741 Rådgiver Aud Varsi
455 17 733 Vakttelefon - hjemmetjenester  
455 17 743 Vakttelefon - omsorgsboliger  
455 17 739 Sykepleier hjemmetjenester (man-fre 08.00-15.00)
455 17 728 Dagsenteret  
464 00 253 Hjelpemidler Håkon Lávir
     
Frivilligsentralen    
464 00 278 Daglig leder Frivilligsentralen Mariann Johansen Lindi
     
Boftsa oppvekstsenter   
455 17 760 Boftsa oppvekstsenter  
455 17 761 Boftsa skole - virksomhetsleder Marit Linda Johnsen
455 17 762 Boftsa skole Kontor
455 17 763 Boftsa skole SFO
455 17 764 Boftsa skole Team 1-7
455 17 765 Boftsa skole Setterektor
455 17 769 Barnehage Personell
     
Deanu sameskole   
455 17 780 Deanu sameskole   
455 17 781 Rektor Berit Ranveig Nilsen
455 17 782 Kontor Randi Lindseth
455 17 783 Inspektør Hilly Sarre
455 17 784 Rådgiver Per Ove Måsø
455 17 785 Teamleder 1-4  
455 17 786 Teamleder 5-7  
455 17 787 Teamleder 8-10  
455 17 789 SFO  
     
Tanabru skole   
455 17 790 Tanabru skole  
455 17 791 Rektor Øystein Albrigtsen
455 17 792 Skolesekretær Mona-Lill Iversen
455 17 793 Inspektør Lars Aude Arnesen
455 17 794 Småtrinn  
455 17 795 Mellomtrinn  
455 17 796 Ungdomstrinn  
455 17 797 Base  
     
Tana kommunale eiendomsselskap  
464 00 259 Daglig leder Jon Arild Aslaksen
     
Voksenopplæring    
464 00 363 Pedagog Bjørn Kajander
     
Losa Tana    
78 96 49 00 Nordkapp Maritime Fagskole og videregående skole
     
Tannhelsetjenesten  
78 96 44 30 Tana bru tannklinikk