Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

3.-19.mars

Tana Vintermarked 2011

Lag, foreninger, skoler, institusjoner og bedrifter som ønsker å bidra med aktiviteter under Tana vintermarked 2011 inviteres til møte 19. januar.
Snøskulptur

Det inviteres til åpent møte om Tana Vintermarked, onsdag, 19. januar kl. 18-20 i kommunestyresalen. 
Vi vil ha innledere i møtet som snakker om frivillig arbeid. Målet med møtet er å utvikle vintermarkedet videre. Det gjøres best i et samarbeid mellom alle aktører.

Arrangementet i år starter med Finnmark kulturskolefestival, og avsluttes med NM i bryting.

Torghandelsdagen utenfor Hotel Tana blir søndag 13. mars. Finnmarksløpet starter 12. mars fra Alta. De første hundespannene vil ventelig komme til Tana bru i løpet av søndag ettermiddag og kveld.
Nå inviteres dere med på å lage et spenstig og flott arrangement i vinter-Tana.

For å få til et godt arrangement, er det behov for bidrag fra mange. Kommunen vil også i år være arrangør, men vil fremfor alt bidra til å koordinere aktivitetene knyttet til Tana Vintermarked. Hovedsamarbeidspartner er Hotel Tana. Dette betyr, blant annet, at markedsplassen søndag 13. mars i hovedsak blir konsentrert rundt hotellet.
   
Vi ber om at de som har planer om å arrangere noe i denne perioden melder arrangementene inn til oss så snart som mulig. Vedlagt følger svarslipp for arrangementet. Svarfrist settes til 19. januar 2011, men send den helst inn før det. Programmet utarbeides fortløpende.

Kontaktpersoner i kommunen:
Laura Kjølås, tlf 46400263
og Marie Jelti, tlf 46400273