Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

TANA VIDEREGÅENDE SKOLE

TANA VIDEREGÅENDE SKOLE

Bilde 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inn på tunet - gården som pedagogisk ressurs

Dyrene, omgivelsene og årstidene gir mulighet for ulike aktiviteter og opplevelser for forskjellige aldersgrupper/brukergrupper.
Besøkende får ta del i dagligdagse gjøremål på gården og de får møte dyrene.
Her får du oppleve positiv læring, utvikling og mestring ved å delta i meningsfylte aktiviteter og dette gir gode opplevelser.

 Gårdsbesøk/Inn på tunet representerer et mangfold av tilbud til alle aldersgrupper.
Tana videregående skoles ansatte og elever tar imot barnehagebarn og
skoleelever med sine lærere / førskolelærere, til aktiviteter inne på gården eller ute i naturen rundt oss.

Noen av oppleggene er faste årlige tilbud og andre er mer skreddersydd
bestilleren.

Besøkende kommer hovedsakelig fra Tana og kommunene i Øst- Finnmark, men også fra andre deler av fylket.
Nedenfor har vi laget et årshjul med skisse over tilbud vi har ved skolen:

 

Sommer
 • Besøk innom sommer, alltid åpent, alltid mennesker som vil se seg rundt på gården eller besøk på gamle trakter.
 • Fagarbeidere/ elever på sommerskolen kan vise rundt.

Bilde 2

 • Lions helsesportuke med 150 besøkende fra hele landet og noen fra utlandet, innkvarteres ved skolen elevhjem og deltar på aktiviteter på skolen og inærområdet. Denne arrangeres hvert år i løpet av uke 32.
 • Arrangement i privat regi som konfirmasjon, bryllup, slektstreff og jubileer
 • Jubileer for tidligere elever
 • Økologisk demonstrasjonshage midt på tunet viser at det går an - også i Finnmark
Høst
 
Vannøkologidag ved Smalfjordvann (september) 
Bilde 3

Aktivitetsdagen er for elever i 5. – 7. klasse fra Tana kommune der ca. 120 elever deltar hvert år. 
Elevene ved Tana videregående skole tilrettelegger aktivitetene.
Mål for dagen er at eleven skal bli kjent
med at utdanning innenfor
Naturbruk er mer enn landbruk.
Oppgavene denne dagen omfatter faglige tema innen fiskebiologi, vannøkologi og generelt friluftsliv. Dagen arrangeres ved Smalfjordvann som ligger 11 km fra skolen.
 

Ulike aktiviteter som tilbys på aktivitetsdagen
 
 • Kanopadling
 • Garnfiske
 • Tømme ruser som brukes til kultivering av fiskevann
 • Friluftslivsaktiviteter med bålfyring og matlaging
 • Skyting med luftgevær og pil og bue
 • Natursti, konkurranse med testing av naturkunnskap
 • Fiskebiologi, undersøkelse av og med fisk, innmat, sjekke otolitter og finne alder på fisken
 • Ferskvannsøkologi, sjekke temperatur, dybde, bunnforhold, småkryp,
 • næringsinnhold mm … og sjekke badetemperatur for de som vil det 
Høsting (august – september- oktober)
Aktiviteter som skolen holder på med denne perioden og som besøkene kan
delta i:
 • Potetopptak
 • Bærplukking, bærbusker og ute i naturen
 • Økohagen høstes / høsting av grønnsaker
 • Garnfiske
 • Småvilt – og storviltjakt
 • Foredling av fisk, kjøtt og bær
Vinter
Vinteraktivitetsdag for barnehager og barnetrinnet i
grunnskolene (mars - april)

Bilde 4

Aktivitetsdag for barnehagene i Tana og Nesseby kommune ca. 100 barn og
aktivitetsdag for elever i 1. til 4. klasse i Tana kommune, ca 120 barn.
Grunnskoler og barnehager i Tana og Nesseby inviteres hvert år til disse
aktivitetsdagene, som altså er del av skolens faste tilbud.

 • Hundekjøring
 • Ridning og kjøring med hest og vogn / slede
 • Natursti
 • Skiløype
 • Aking
 • Bålkos
 • Fjøsvandring
 • Fiskebiologi
 • Lekeaktiviteter
 • Bilde 5

  Hele året, men mest i vårterminen
  • Hospitering fra 1 dag til 1 uke for ungdom fra hele fylket for å bli kjent med skolen og programområde naturbruk
  • Ungdom fra grunnskolen til tilrettelagte undervisningsopplegg
  • Ungdom i arbeidspraksis
  • Unge og voksne i arbeidsutprøving i samarbeid med nav
  • Ridetimer til lokale innbyggere eller på bestilling, handicapridning
  • Gårdsbesøk av enkeltelever, små grupper, klassebesøk med omvisning
  • Barnehagebesøk med omvisning og aktiviteter for de besøkende
  • Skolen har oppgavehefter som deles ut til alle barn som besøker skolen.
  • De kan lese, fargelegge eller lage “sprelledyr” – enten her hvis de har god tid,
  • eller når de er tilbake på hjemmeskolen /-barnehagen
  • Besøk med omvisning og servering av lunsj / middag (på bestilling),
  • fra ulike organisasjoner som Finnmark 4H, Fylkesmannens Landbruksavdeling, ulike Fylkeskommunale råd og utvalg og andre organisasjoner / firma