Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana videregående skole og LOSA i Finnmark må bestå

Tana formannskap med representanter fra Arbeiderpartiet, Felleslista – Oktasašlista, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har laget en enstemmig uttalelse om Tana videregående skole og LOSA i Finnmark
Landbruksskolen
Tana kommune er svært skuffet over prosessene som har vært i forbindelse med gjennomgang av videregående skolestruktur i Finnmark. Forslaget fra fylkesrådmannen om nedleggelse av Tana videregående skole føyer seg inn i dette. Vedtaket i fylkestinget juni 2012 om nedbyggingen av LOSA var heller ikke et eksempel på en god prosess.

Vi er inneforstått at det må gjøres tiltak for å styrke kvaliteten i hele utdanningsløpet slik at flere gjennomfører skoleløpet på normert tid. Her kan fylkeskommunen gå i front og invitere til samarbeide med kommunene, for å finne gode løsninger på en felles utfordring. Samarbeidet mellom fylkeskommunen, LOSA kommunene og næringslivet for å gi våre ungdommer en utdanning er unikt. Her bruker man moderne teknologi for å bygge ned avstandsulemper og har svært tett samarbeid med arbeidslivet i den enkelte kommune om selve utdanningen. Denne modellen burde fylkeskommunen utrede muligheten for å kunne tas i bruk i den tradisjonelle videregående skole.

En nedleggelse av Tana videregående skole og svekkelse av LOSA vil etter Tana kommunes mening ikke medføre bedre resultater eller at flere fullfører den videregående utdanningen i Finnmark på normert tid. Tvert i mot vil flere ungdommer måtte flytte ut av kommunene sine til hybelleiligheter i pressområder. Dette vil føre til store kostnader og mindre mulighet for familiene til å følge opp ungdommene sine.

Tana videregående skole er alene i fylket om å gi elever kunnskap innenfor arktisk landbruk og naturbruk. Dette er forøvrig et stort og viktig satsingsområde for regjeringen ifølge den vedtatte landbruks- og matmeldingen. I denne meldingen har man målsetting om å øke innenlands matproduksjon hvert eneste år fremover. For å kunne oppnå dette må det satses på kompetanseoppbygging i denne næringen, ikke en nedbygging som fylkesrådmannen foreslår.

Tana kommune er enig i målsettingen i matmeldingen og vi ønsker at man i Finnmark fylke ønsker også i fremtiden har matproduksjon med basis i våre landarealer. Her har Tana videregående skole en viktig rolle som regional utvikler.

Tana videregående skole er snart 100 år og har i hele denne tiden hatt en viktig rolle for at landbruket skaper lokal sysselsetting og gode matprodukter som for eksempel kesam fra Tana, Varangerlam, ost i fra Pasvik.

Derfor er vi svært overrasket over at fylkesrådmannen som foreslår å legge ned denne skolen. Arktisk landbruk og naturbruk har i lang tid vært under press og næringen trenger å få tilført den kompetansen som Tana videregående skole bidrar med for å få til omstilling og regional utvikling.

Tana kommune ber fylkestingspolitikerne vise at man vil satse på landbruket i Finnmark gjennom at man beholder den viktigste utdanningsinstitusjonen i fylket for næringen og at man videreutvikler LOSA tilbudet.