Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana vannområde: sluttrapport fra pilotprosjekt (2013-2015) og planer for 2016.

Tana kommune har i perioden 2013-2015 deltatt sammen med kommunene Berlevåg, Gamvik og Karasjok i prosjektet "Tana vannområde"(2013-2015). Prosjektet er bla. finansert med vannforvaltningsmidler fra Finnmark fylkeskommune og skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Finnmark. Pilotarbeidet er nå avsluttet, men prosjektet følges opp gjennom konkrete oppfølgingstiltak i 2016. Det er utarbeidet et prosjektforslag sammen med finske myndigheter til et nytt Tanaelv prosjekt for perioden 2017-19 med finansiering fra EU's Interreg Nord program. Det vil bli avklart i løpet av høsten 2016 om det nye prosjektet blir fullfinansiert og igangsatt. 

For mer informasjon, se vedlagte: 

* sluttrapport 

*tiltak for 2016.