Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana oppgraderer nettsidene

Som et ledd i vår strategi på å gi best og mest korrekt informasjon har vi oppgradert nettsidene og ryddet en del i informasjonen.
Informasjonen er samlet mer i forhold til grupper som innbyggere, næringsliv, gjester(turister av alle slag), ansatte og ikke minst politikere.
I tillegg er de løsningene vi har i forhold til selvbetjening, som søknadsskjemaer, kartbestilling, oversikt over betalingssatser, etc.. samlet og gjort mer synlig.
Skolene i Tana, herunder også Kulturskolen har fått egne sider.