Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommunestyres vedtak om detaljreguleringsplan for Holmfjell Arena stadfestes.

Statsforvalter her behandlet klagene på detaljregulering for Holmfjell arena i Tana kommune.

Vedtatt plankart Holmfjell Arena
Vedtatt plankart Holmfjell Arena

Tana kommunestyres vedtak om detaljreguleringsplan for Holmfjell Arena stadfestes i brev fra Statsforvalteren datert 16.02.2022
Reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og Statsforvalteren finner at kommunen har vurdert de ulike forhold som gjør seg gjeldende i saken og utvist et saklig skjønn. Dette betyr at klagene ikke tas til følge.

Reguleringsplanen med kart og bestemmelser finner man her:
https://www.tana.kommune.no/detaljregulering-for-holmfjell-arena-er-vedtatt.6397240-51331.html

Kommunekart.com vil bli oppdatert med plandata etterhvert