Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommunestyre vedtok å bygge 25 meters konkurransebasseng

På gårsdagens (11.06.2015) vedtok kommunestyret å bygge et 25 meters konkurranse basseng med mulighet for soneoppvarming i tilknytning til Flerbrukshallen.

Vedtaket i kommunestyresak nr. 35/2015 av 11.06.2015 lyder som følgende:

"1.Tana kommune bygger et 25 meters konkurranse basseng med mulighet for soneoppvarming i tilknytning til Flerbrukshallen.

       Punktene 2, 3 og 4 som rådmannens innstilling."

Rådmannens punkt 2,3 og 4 lyder slik:

"2. Arbeidet konkurranse utsettes i 2015, med byggestart våren 2016.

3. Prosjektets kostnader dekkes ved låneopptak og spillemidler.

4. Det bevilges kr 500 000 til prosjektering i 2015 som dekkes ved låneopptak. "