Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune v/ hjemmetjenesten tildelt Demensprisen for 2013 av Nasjonalforeningen for folkehelsen Finnmark

Demenspris til hjemmetjenesten

Nasjonalforeningen for folkehelsen i Finnmark har tildelt Demensprisen til hjemmetjenesten i Tana.  Prisen får de for sitt arbeid med tilrettelagte tilbud til hjemmeboende personer med demens.
Hjemmetjenesten har over år arbeidet målrettet med kompetanseheving, opprettelse av demensteam og demenskoordinator.  Det er gjennomført pårørende skole,  pårørende samtaler og det er dannet pårørendeforening.
I mange år har kommunen drevet dagsenter for hjemmeboende eldre. I år er det også opprettet  ambulerende dagaktivitetstilbud med støtte av midler fra ”Aktiv omsorg” .  Hjemmetjenesten har deltatt i 3 årig prosjekt, utført av helsedirektoratet.
Prosjektets mål var å bidra til å øke kvaliteten  i helse- og omsorgstjenesten til personer med samisk språklig og kulturell bakgrunn.   Dette var starten på arbeidet som har ført til dagens ” dagaktivietstilbud”.  Tilbudet er individuelt tilrettelagt for den enkelte demente bruker. Aktivitetstilbudet drives av hjemmesykepleiens egne ansatte med kjøp av tjenester fra bl.a. Grønn omsorg.
Hjemmetjenesten er glad og stolte for å bli lagt merke til og verdsatt gjennom tildeling av demensprisen.

Demensprisutdeling_300x251.jpg