Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019

Tana kommune søker personer til stemmestyrene (Valg 2019)

Tana kommune søker etter personer som vil være med på å gjennomføre kommunestyrevalget og fylkestingsvalget til høsten. Vi søker etter personer som kan sitte i stemmestyrene i kommunenes seks valgkretser.

valglogo_sort_bokmaal

Om du kunne tenke deg å være med i et stemmestyre:

 • Send e-post til valgansvarlig Frode Gundersen fg@tana.kommune.no eller ring/SMS 46400305

Oppgi følgende:

 • Navn, adresse og mobilnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdato
 • Hvilke rolle du kan tenke deg i stemmestyret: leder, nestleder, medlem eller varamedlem
 • Ønsket krets/valglokale
 • Om du har generell kompetanse i bruk av PC og om du er trygg på innlogging med elektronisk ID
 • Om du behersker samisk

Søknadsfrist: 20. mai 2019.


Stemmestyrenes viktigste arbeidsoppgaver vil være ta i mot og veilede velgerne, sørge for at disse får avgitt sin stemme ved at det avkrysses i manntall og at stemmeseddel legges i urne, samt andre praktiske oppgaver i og utenfor valglokalet under ledelse av stemmestyrets leder. Stemmestyrene skal også foreta foreløpig opptelling av stemmesedlene for kommunstyrevalget og fylkestingsvalget etter stengetid mandag i sin krets.

Valgdager i Tana kommune er søndag 8. og mandag 9. september 2019.

Hvem kan søke?

 • Du må være folkeregistrert i kommunen og fylt 18 år.  
 • Du må beherske norsk. Vi søker også etter personer som behersker samisk.
 • Du har generell kompetanse i bruk av PC.
 • Du må være trygg på bruk av innlogging med elektronisk ID, f.eks. BankID, BankID på mobil eller Buypass.
 • Du må kunne delta på opplæring enten 2. eller 3. september kl. 17:30-20:30.
  • 2. sept. krets 1, 2 og 6 
  • 3. sept. krets 3, 4 og 5

Det gjøres oppmerksom på at listekandidater til kommunstyrevalget og fylkestingsvalget ikke kan sitte i et stemmestyret.

Godtgjørelse

 • Leder avlønnes med kr. 230,- pr. påbegynte time
 • De øvrige medlemmene avlønnes med kr. 210,- pr. påbegynte time
 • Godtgjørelsene gjelder også i forbindelse med opplæringa
 • Kjøregodtgjørelse betales etter statens satser

Om du har spørsmål omkring jobben med å være valgmedarbeider kan du ta kontakt med valgansvarlig Frode Gundersen på mobil 46400305 eller e-post fg@tana.kommune.no

Endelig valg av stemmestyrene vil skje i valgstyrets møte 3. juni 2019. De som blir valgt vil få skriftlig beskjed.

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i Tana kommune

Det er seks valgkretser i Tana kommune. I hver av kretsene, unntatt Tana bru, er det 4 faste medlemmer og 2 vara i stemmestyrene. I Tana bru er det det 5 faste medlemmer og 2 vara.

Valgkrets

Valglokale

Søndag 8.sept.

Mandag 9.sept.

01-Sirma

 Sirma grendehus

kl. 17 – 20

Kl. 10 – 18

02-Polmak/Båteng

 Org.hus - Servviid dállu

kl. 17 – 20

Kl. 10 – 18

03-Tana bru

 Tana miljøbygg

kl. 17 – 20

Kl. 10 – 20

04-Austertana

 Austertana samfunnshus

kl. 17 – 20

Kl. 10 – 18

05-Boftsa

 Boftsa oppvekstsenter

kl. 17 – 20

Kl. 10 – 20

06-Polmak/Alleknjarg

 Tana Museum

kl. 17 – 20

Kl. 10 – 18