Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune søker om forlenget åpning av snøskuterløypenettet

Tana kommune holder på å utarbeide søknaden til fylkesmannen om forlenget åpning av snøskuterløypenettet. Fristen for å søke er mandag 23. april. Med henvisning til snøforholdene legger kommunen opp til å søke om forlenget åpning av de fleste løypene.

Tana kommune holder på å utarbeide søknaden til fylkesmannen om forlenget åpning av snøskuterløypenettet. På grunn av snøforholdene legger kommunen opp til å søke om forlenget åpning av de fleste løypene. Det er naturlig å søke om lenggre åpning for de løŧpene som er i høŧfjellet.

Etter anmodning om uttalelse fra reinbeitedistriktene til kommunens søknad om forlenget åpning har kommunen hittil mottatt uttalelse fra reinbeitedistrikt 13. Uttalelsen gjengis i sin helhet nedenfor:

"Rbd 13 går helt imot å åpne omsøkte løyper nr 2a Sirma - til Gurtteluobbal, nr 3A Båteng - Til Gurteluobbal,  nr 5 Maskejohka /Masjok - Stuorra Ilis,  nr 7.  Ifjordfjellet,  nr 8 Stuorra johka / Storelva -  Stuorra Ilis,  nr 5 på strekning fra Stuorra Ilis til Sommervann.

Begrunnelse:

Kalvingen begynner i mai, og simlene trenger ro på fjellet før kalvingen setter igang og under kalvingen i mai/juni måned.

Distriktet har omlag 7-8000 simler som er på vei til sine respektive kalvingsområder, og reinflokkene trekker i puljevis gjennom store deler av distriktets beiteområde til kalvingsområde."

Søknaden fra kommunen fremmes på fastsatt elektronisk søknadsskjema til fylkesmannen mandag 23.04.18.