Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune skal miljøsertifisere egen virksomhet

 

 

 

logo2008

Tana kommune skal som ledd i kommunens klimaarbeid miljøsertifisere egen virksomhet. Vi skal sertifiseres som Miljøfyrtårn- en sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter i privat og offentlig virksomhet. Prosessen startet opp i 2015. Første virksomhet ut er rådhuset. I årene 2016-2018 skal sertifiseringsarbeidet videreføres i kommunens øvrige virksomheter, herunder helse- og omsorg, skoler, barnehager, bygg-og anlegg, øvrige kontorer m.fl. De ulike virksomhetene sertifiseres etter ulike bransjekrav. Felles for alle er at man dekker tema som HMS og arbeidsmiljø, innkjøp, energi, avfall, transport og utslipp.

Kommunen oppfordrer andre private og offentlige virksomheter i Tana til å miljøsertifisere egen organisasjon.