Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune satser på et Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Tana kommune deltar i et prosjekt gjennom Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som heter «Inkluderende barnehage- og skolemiljø», heretter kalt IBS. 

Dette er et prosjekt som skal ivareta barn og unge helt fra barnehage ut grunnskolen, og spesielt lette overgangen fra skole og barnehage.

Før jul var Tana kommune på en oppstarts samling på Gardermoen, denne gangen var det første faglige samling. Denne fant sted på Gardermoen fra 22.-23.januar 2019. Programmet for samlingen finner du her: https://www.webgate.no/backendcache/wg3.wsc/xw-blob?BlobNo=148937&Sec=gljkTcSngrdickdc 

På vei til Gardermoen var vi også så heldig at vi fikk et godt blikk av sola i det flyet tok av i Kirkenes.
bilde1.jpg

En viktig del av prosjektet handler om å forebygge mobbing og krenkende adferd, og skal hjelpe vår kommune med å utarbeide handlingsplaner og helt konkrete tiltak til barnehage og klasserom, slik at våre barn kan ha et trygt og godt miljø når de er på «jobb»

Fra Tana kommune deltar alle barnehager og grunnskoler, også private. Dette er veldig bra. I en geografisk stor og langstrakt kommune som vår, er det viktig med steder der alle samles, utveksler erfaringer, lærer av hverandre og ikke minst kan lage felles kjøreregler for hvordan vi vil ha det i våre barnehager og skoler. 

Fra Tana kommune deltok følgende personer (Sirma oppvekstsenter hadde dessverre ikke mulighet til å delta denne gangen): 

bilde2.jpg  

Gjennom midler til dette prosjektet har vi også ansatt to lokale prosjektledere. For barnehagene i Tana er dette Margunn Strendo Andersen som til daglig er styrer i Tanabru barnehage, og for skolene er dette Hilde Grongstad som er lærer på Tanabru skole. Begge disse har en ressurs tilsvarende en 20% stilling for å jobbe med dette. Jeg vil takke dem for at de sa ja til å være prosjektledere, og tilfører prosjektet både god struktur og faglig innhold. 

På konferansen denne gangen lærte vi blant annet hvor mobbing foregår. Mange er kanskje av den oppfatning av at mye av mobbingen er flyttet over til digitale arenaer, men forskning viser at det aller meste av mobbingen fremdeles foregår i klasserommet der elevene fysisk oppholder seg. 

Dette viser at det er viktig at spesielt lærere og ansatte i skolen kan kjenne igjen mobbing og krenkende adferd, og også vet hva de skal gjøre når de oppdager dette. Barnehagene trenger også samme kompetanse, og kan gjøre mye for å forebygge mobbing før den kommer til skolen. 

bilde3.jpg
Ingrid Lund, fra Universitetet i Agder, stilte også spørsmålet om hvordan det hadde vært hvis vi voksne skulle fått karakterer i orden og adferd, slik våre barn får. Det er bare å ta en titt på mange av kommentarfeltene i diverse digitale media når en skal besvare dette spørsmålet. Derfor er det viktig hva vi voksne selv sier, skriver og gjør.

Det vi alle kan begynne med er å være bevisst på hvordan vi snakker om andre mennesker. Hvordan snakker vi om andre foresatte, andre barn, hva sier vi om rektor og lærere? Det er helt ok å være uenig med andre, men selv om man er uenig så kan man snakke ordentlig og saklig, både om, og med hverandre. I tillegg er det noen ting som bare vi voksne kan ordne opp i, og det er begrenset hva vi skal involvere våre barn i. Dette kan være uenigheter med rektor eller faglærere, som man så absolutt skal ta opp, men det er likevel ikke alt som barna skal involveres i.  

bilde4.jpg bilde5.jpg

Neste faglige påfyll i dette prosjektet er i Tromsø den 20.-21.mars 2019. Der skal vi være sammen med kommunene i Troms som deltar i dette prosjektet. 

Håper alle vil være med på å bidra til et trygt, godt og mobbefritt barnehage- og skolemiljø for alle våre barn uansett hvordan skole og barnehage de går på. 

Kristin Rajala, leder hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur i Tana kommune.