Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune har valgt adressenavn for spredt gamme- og hyttebebyggelse på fjellet i Tana kommune

Tana kommune reiser navnesak for navnene Leahki, Vuopmi og Duottar, for bruk som adressenavn på den spredte gamme- og hyttebebyggelsen på fjellet. Hjemmelen er gitt i stedsnavnloven § 6. Merknader til skrivemåten av navnene må formidles til Tana kommune innen 01.09.2017.

Tana kommune har som ambisjon at alle adresseverdige bygg i Tana, skal ha en adresse. Nå er kommunen nesten i mål når det gjelder veinavn og navn på bebyggelsen i elvedalen og langs fjorden. Det som gjenstår, er adressenavn på den godkjente, spredte bebyggelsen på fjellet.

I og med at denne bebyggelsen ligger enkeltvis og spredt, har kommunen valgt å dele dem i 3 adressegrupper avgrenset av hovedveinettet. Navnene vil kun ha betydning for nødetatene siden det ikke er snakk om boliger. I og med at det ikke er noen eksisterende stedsnavn som dekker disse områdene, valgte hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) høsten 2015 navnene Leahki, Vuopmi og Duottar på denne spredte bebyggelsen. Under høringene i 2015 kom det ingen merknader til disse navnene.

Forslaget er at den spredte bebyggelsen mellom FV890, E6 og kommunegrensa får adressenavnet Leahki. Den spredte bebyggelsen mellom FV895, E6 og kommunegrensa får adressenavnet Vuopmi, og den spredte bebyggelsen mellom E6, FV98 og kommunegrensa får adressenavnet Duottar.

Lag og foreninger som har merknader til skrivemåten sender skriftlig uttalelse til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no innen 01.09.2017.

Kartskisse som viser avgrensingen av adresseområdene er på koplingen nedenfor.