Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune har kjøpt inn flomsikringsutstyr - til utdeling

I forbindelse med at regjeringen avsatte 100 millioner til flomsikringsmidler, søkte og fikk Tana kommune tildelt 1.4 millioner.
Dette gjorde det mulig for oss å gå til innkjøp av flomsikringsutstyr, hvor noe er tenkt til utdeling og noe som vi vil stille til disposisjon.
Utstyret skal ankomme Tana i løpet av fredag 5. juni.
Vi får inn bl.a 2000 striesekker som kan hentes og fylles med sand fra depoet til Tommy Olsen i Grenveien 3 - helt gratis.
NB! Oppdatert info....

Sandsekkene og lettere flomsikringsutstyr vil være tilgjengelig til utdeling fra kl. 13:00 i morgen fredag 5.juni. Utdeling skjer ved henvendelse til Brannstasjonen i Ringveien 62-63