Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune har gjennomført kommunekompassevaluering.

Kommunekompassevalueringen er klar og resultatene vil brukes i det videre arbeidet med organisasjonsutvikling i Tana kommune.

Kommunekompass (2)

I tråd med kommunestyrets vedtak i PS 26/2021 Budsjettregulering Tana kommune 2021 2 har Tana kommune igangsatt et organisasjonsutviklingsarbeid hvor formålet er å øke kvaliteten og effektiviteten i organisasjonen og i tjenester, og samtidig ta ned kommunens kostnader. Tana kommune skal utvikles gjennom en innovativ prosess i trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte.

Som en del av kartleggingen av utfordringsbildet har Tana kommune for første gang gjennomført en evaluering av forvaltningspraksisen i kommunen ved hjelp av Kommunekompasset som metode og verktøy i regi av KS-Konsulent. Hensikten er å få vurdert på hvilke områder Tana har en god forvaltningspraksis i dag, og på hvilke områder det bør være rom for forbedringer.

Fire fokusområder med tilhørende åtte delområder er vurdert:

Demokrati og samfunnsutvikling

1. Samspill mellom folkevalgte og innbyggere
2. Samfunnsutvikling

Styring og økonomi

3. Styring og kontroll
4. Effektivitet

Tjenestekvalitet

5. Brukerens fokus og service
6. Kvalitetsutvikling

Organisasjonskvalitet

7. Arbeidsliv
8. Lederskap og medarbeiderskap

I arbeidet med Kommunekompasset er ledere, ansatte, tillitsvalgte og deler av formannskapet intervjuet. Enn videre har kommunen gitt skriftlig dokumentasjon.

Resultatene i Tana kommune i Kommunekompassevalueringen er jevnt over lave. Totalscoren er 262 poeng.

Kommunekompassevalueringen vil brukes i utarbeidelsen av prosjektplanen for hovedprosjektet for organisasjonsutvikling i Tana kommune. Hovedprosjektet skal etter planen igangsettes i 2022 og det vil søkes om ekstern finansiering.

Tana kommune Kommunekompass desember 2021 sendt.pdf