Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Opphevet 18.12.2020

Tana kommune har etablert kriseledelse for å håndtere situasjon som følge av saken om økonomisk utroskap

OPPDATERT 18.12.2020: Kommunen opphever kriseledelse

Ordfører har bestemt at kommunens kriseledelse skal settes i funksjon. Fungerende rådmann, Anu Nilsen er leder i kriseledelsen i Tana kommune i rådmann Jørn Aslaksens sykefravær.

Kriseledelsen i kommunen hadde møte kl 14:00 for å orientere seg om situasjonen.

Det er en krevende situasjon som følge av den økonomiske utroskapssaken. Kommunen er i en situasjon hvor man mangler flere nøkkelpersoner i ledelsen som gjorde det nødvendig å samle kriseledelsen.

Saken er ennå under politietterforskning.

Kriseledelsen har bestemt at ordfører Helga Pedersen er kommunens kontaktperson for media og info i denne saken.

Kriseledelsen vil møtes igjen fredag den 11. desember.