Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune har avsluttet kriseledelse for saken om økonomisk utroskap

Kriseledelsen har i møte den 18. desember og besluttet der å avslutte kriseledelse for saken om økonomisk utroskap i Tana kommune. Kommunen har fortsatt kriseledelse i forbindelse med den nasjonale Korona krisen.

Det var en svært krevende situasjon som følge av den økonomiske utroskapssaken. Kommunen var i en situasjon hvor man manglet flere nøkkelpersoner i ledelsen. Dette gjorde det nødvendig å samle kriseledelsen for å håndtere denne saken. Det er funnet midlertidige løsninger i forhold til ledelsesfunskjoner som gjør at man har kontroll over situasjonen.

Det er fortsatt nasjonal krise som følge av Koronasituasjonen. Kommunen har derfor fortsatt kriseledelse i forbindelse med den nasjonale Koronakrisen.


Det er fare for smittespredning til Tana i forbindelse med juleferie og Tana kommune ber folk om å følge smittevernreglene.
Skal du hjem til jul? Husk smittevern!