Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune er tildelt kr 35 000.- i midler fra Den kulturelle spaserstokken.

Vi oppfordrer aktører som kan bidra til formålet til Den kulturelle spaserstokken i kommunen om og søke midler.

Formålet for Den kulturelle spaserstokken er å:

Gi eldre tilbud om profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet.

Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek og kommunale kinoer.

Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.

Søkere bes redegjøre for hvordan nasjonale retningslinjer for Corona blir ivaretatt på arrangementet det søkes midler til.

Send søknad til postmottak@tana.kommune.no og merk den med DKSS 2020, søknads frist 15.08.2020.