Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune deltar i Interreg Nord prosjekt om Tanaelva

Logo Interreg

Tana kommune er norsk hovedpartner i et nytt Interreg prosjekt om Tanaelva: "Felles miljøforvaltning langs Tanaelva".

Prosjektet er et samarbeid mellom regional og lokal miljøforvaltning i Norge og Finland. Partnere i Norge er Tana kommune, Karasjok kommune, Fylkesmannen i Finnmark, NVE region nord og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Finske partnere er Lapland ELY-senter og Naturressursinstuttet LUKE.  Prosjektet har fire satsingsområder:

1) Felles norsk-finsk fiskedatabase

2) Fiskevandringshinder: kartlegginger og utbedringer

3) Overvåkningsprogram for vann: økologiske og kjemiske parametre

4) Naturmangfold.

Les mer om prosjektet i vedlagte brosjyre: Tana_Norwegian.pdf

Kontaktperson: Anne Fløgstad Smeland, prosjektleder (mobil: 46400264, e-post: anne.smeland@tana.kommune.no)