Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana gav mest av de samiske kommunene

I årets Tv-aksjon som gikk til Blå Kors gav Tana i gjennomsnitt kr. 38,19 pr. hode, noe som er litt under landsgjennomsnittet.
Logo for Tv aksjon 2008 - blå kors