Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Treningstider i Flebrukshallen 2013/2014

Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2013/2014 er 9.august 2013.

2013-06-20 Les mer...

Flerbrukshallen åpner for sesongen 2012/2013

Flerbrukshallen vil åpnes for trening fra og med mandag den 27.august 2012. Sesongen avsluttes i forhold til skoleruta den 21.juni 2013.
2012-08-22 Les mer...
Flerbrukshallen+forran+dørparti_512x384

Nye retningslinjer for bruk av Flerbrukshallen

Oppvekst og kultur utvalget har vedtatt nye retningslinjer for bruk av Flerbrukshallen.
2012-05-21 Les mer...
Flerbrukshallen forran_512x384

Flerbrukshallen åpner for sesongen 2011/2012

Flerbrukshallen vil åpnes for trening fra og med mandag den 29.august 2011. Sesongen avsluttes i forhold til skoleruta den 22.juni 2012
2011-08-29 Les mer...

Treningstider i Flebrukshallen 2011/2012

Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2011/2012 er 15.juni 2011.
2011-05-31 Les mer...
Flerbrukshallen forran_512x384

Flerbrukshallen

Flerbrukshallen i Tana ble ferdigstilt for bruk høsten 2008. Hallen skal drives til beste for innbyggere og lokalsamfunn i Tana kommune, og er ment å skulle berike idretts- og kulturlivet i kommunen, samt være en møteplass for felles aktiviteter. Flerbrukshallen er et idretts- og kulturtilbud og skal drives etter selvkost prinsippet.
2009-06-23 Les mer...