Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Faste treningstider Tana Flerbrukshall og Tana Svømmehall (2021/2022)

Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 30.juli 2021 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2021/2022.

2021-05-28 Les mer...

Bistevaš hárjehallanáiggit Deanu máŋggageavahusvisttis ja Deanu vuojadanhállas(2020/2021)

Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 7.august 2020 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2020/2021.

2020-05-28 Les mer...

Faste treningstider Tana Flerbrukshall og Tana Svømmehall (2020/2021)

Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 7.august 2020 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 2020/2021.

2020-05-28 Les mer...
Flerbrukshallen forran_512x384

Flerbrukshallen

Flerbrukshallen i Tana er ferdigstilt for bruk fra august 2008. Hallen skal drives til beste for innbyggere og lokalsamfunn i Tana kommune, og er ment å skulle berike idretts- og kulturlivet i kommunen, samt være en møteplass for felles aktiviteter.
Det er viktig at mangfoldet i idretts- og kulturlivet i kommunen benytter hallen, og får ivaretatt sine interesser. 

2019-04-03 Les mer...
Jørn Aslaksen, Kjell NIlssen, Sigfrid Hernes og Frank Ingilæ forran bildet Fallgrep_100x91

Den kunstneriske utsmykkingen i Tana flerbrukshall

Tana kommune overtok den kunstneriske utsmykkingen i Tana flerbrukshall i dag 12. august 2009.
Utsmykkingen skjedde i samarbeid med KORO ”Kunst i offentlige rom” og Kunstneren har vært Sigrid Hernes fra Alta og kunstnerisk konsulent Hilde Skancke Pedersen fra Kautokeino.
I artikkelen finner du kunstnerens takner bak bildene og bilder fra overtakelsen.
2009-08-12 Les mer...