Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Tana eldreråd har inngått samarbeid med Norges Handikapforbund Tana og Omegn

Pressemelding

Tana eldreråd har inngått samarbeid med Norges Handikapforbund Tana og Omegn for gjennomføring av prosjekt Lys i mørketia - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet. 

Tana er en langstrakt kommune hvor elva deler kommunen i to. Her er flere bygder og spredt bosetning på begge sider av elva. Mange hjemmeboende eldre. Koronasituasjonen har ført til at de fleste eldre ikke har tilbud om å delta på sosiale samlinger som tidligere. Mange er også blitt engstelig for å gå ut og treffe andre. Telefon blir benyttet til å holde kontakt.

Samtidig pågår det i dag nasjonale føringer og reformer som setter krav om at digitaliserte løsninger og velferdsteknologi skal innlemmes i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Det vil gjøre det mulig å gi tjenester til flere og sørge for tjenester med høy kvalitet. Målet er at brukene skal kunne bo hjemme lengst mulig. Eldrerådet har deltatt på Pensjonistforbundets webinarserie (kurs via internett) om E-helse og velferdsteknologi og har fått presentert hvordan gode tekniske løsninger kan gjøre hverdagen bedre for brukerne.

For å bringe lys i mørketia til de eldre, ønsker eldrerådet og Norges Handikapforbund Tana og Omegn å iverksette aktivitetstiltak hvor eldre og seniorer kan samles i mindre grupper i sitt nærmiljø. Samlingene, som starer i januar 2021 har som hovedmål å involvere de eldre i innføring av teknologi. Hver samling består av en sosial del med enkel servering tilrettelagt av frivillige og en opplæringsdel hvor det gis grunnleggende opplæring i bruk av data (bærbar PC, og iPad). På sikt skal brukerne kunne benytte nettbank, telefon, e-post, søk på offentlige nettsider m.m. Kursholder og ungdom blir engasjert til opplæringa. Aktivitetene fordeles over flere måneder, om nødvendig til høst 2021. Vi har egne bærbare PC og iPad som benyttes i opplæringa. Deltakelse er gratis og det kreves ingen forkunnskaper, kun et ønske om å delta på sosialt treff med dataopplæring.

Av hensyn til infrastrukturen arrangeres samlingene i grunnskolens lokaler i Boftsa, Austertana, Sirma og på studiesenteret ved Tana bru. Start i januar 2021. Samlingene gjennomføres på ettermiddagen annenhver uke, tilsammen 7 dager på hver skole. Samlet tid per gang er ca 2 t inklusiv dataopplæring.

Samlingstiden kan endres hvis dette er praktisk mulig. I samarbeid med Frivillighetssentralen tilbys skyss til skolene. Behov for skyss gis ved påmelding

Påmelding: Kirstin Biti Johansen tlf  91121785,

Eli Sødestrøm Johansen tlf 48252007