Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Sykepleierstillinger ved sykeavdelingen ID 829

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Sykeavdelingen har for tiden 21 sengeplasser fordelt sykehjem-, akutt- og korttidsplasser.

Avdelingen søker etter to nye medarbeidere i faste heltidsstillinger som sykepleier.

Stillingene er ledige for snarlig tiltredelse og ønskes å bli besatt senest før 1.9.19. Stillingene er for tiden med: tredelt turnus og arbeid hver tredje helg. Det kan påregnes arbeid i andre virksomheter innen helse/PLO.                                                              

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Siste års studenter kan tas med i betraktning med forbehold om at autorisasjon leveres ved tiltredelse.
  • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
  • Gode datakunnskaper da tjenesten benytter Profil og Minvakt.
  • En god kollega som er tydelig og strukturert, initiativrik, er fleksibel og løsningsorientert.
  • Evne til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø.
  • Ønskelig med kunnskaper i samisk språk og kultur.
  • Personlig egnethet vektlegges.
  • Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må tilfredsstillende politiattest fremlegges for ansettelse.

Nærmere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til konstituert virksomhetsleder Liss Lukkari, tlf.455 17 721, e-post: liss.lukkari@tana.kommune.no

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske søknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 21.7.19