Giella Giella Giella Visning: A A A A A
toppbilde

Tanan kunta toivottaa suomalaiset hoitoalan ammattilaiset tervetulleeksi

Haluamme pitää hyvää huolta muista maista tulevista työntekijöistämme, ja erityistä vastuuta
tunnemme suomalaisista työntekijöistä, sillä onhan Suomi rajanaapurimme.

 
Tämä informaatiopaketti on osa opinnäytetyötä, jonka on tehnyt kunnassamme työskennellyt suomalainen sairaanhoitajaopiskelija. Olemme erittäin tyytyväisiä oppaaseen ja siksi tulem-mekin käyttämään sitä informoidaksemme hoitoalan ammattilaisille, jotka voisivat olla mah-dollisia työntekijöitämme.
 
Tana on monikulttuurinen kunta, jossa kautta historian on asunut sekä norjalaisia, saamelai-sia että suomalaisia. Viime vuosina asukkaita on tullut myös muista maista. Toivotamme hei-dät kaikki tervetulleeksi ja pyrimme huolehtimaan siitä, että he tuntevat itsensä osaksi niin työyhteisöä kuin yhteiskuntaakin. Jo useiden vuosien ajan hoitohenkilökunnan, erityisesti sai-raanhoitajien, rekrytointi Tanaan on ollut haasteellista. Siksi hyvin koulutetut ja kokeneet suo-malaiset sairaanhoitajat ovat olleet meille suuri apu. Siksi aiomme jatkossakin kääntyä suo-malaisten naapureidemme puoleen turvataksemme terveyden- ja sairaanhoidon palvelujem-me hyvän laadun.
 
 
Tana 28. tammikuuta 2010
Kjell Nilssen
Apulaiskunnanjohtaja