Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nå er det mulig å søke på høstens studier ved Tana studiesenter

Studier høsten 2017 ved Tana studiesenter

Velkommen til å studere via Tana studiesenter. Du inviteres til å studere uten store reisebelastninger og gjerne i kombinasjon med jobb.  

Logo studiesenteret

Studier med søknadsfrist 15.04.2017:  (NB! For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 01.03.2017)

Klikk på lenkene for mer informasjon om hvert enkelt studie.  

 

Høgskolen Innlandet tilbyr via studiesenteret:

Årsstudium i organsisasjon og ledelse, 60 SP

Årsstudium i bedriftsøkonomi, 60 SP

Påbygging i regnskap og revisjon, 60 SP

Påbygging i økonomi og adminstrasjon, 60 SP

 

Nord Universitet tilbyr via studiesenteret:

Innkjøpsledelse, 30 SP

Studier med søknadsfrist 15.05.2017:

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling tilbyr via studiesenteret: 

Bachelor Nyskaping og samfunnsutvikling, 180 SP

Enkeltemner kan tas:

Samfunn og utviklingsarbeid, 60 SP

Økonomi I, 30 SP

Hest i næring, 30 SP

Landskap og utvikling, 30 SP

Nyskaping og utviklingsarbeid, 30 + 30 SP

 

For mer informasjon, se på høgskolens hjemmeside.