Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017

I Tana kommune kan du stemme til Stortingsvalget og Sametingsvalget søndag 10. september og mandag 11. september. 

Åpningstidene i alle stemmekretesene er lik på søndag 10. september fra kl. 17:00 til 20:00. Mandag 11. september er det åpne valglokaler fra kl. 10:00 til kl. 18:00 i stemmekretsene Sirma, Polmak/Båteng og Polmak/Alleknjarg, mens det i stemmekretsene Tana bru, Austerana og Boftsa har åpne valglokaler fra kl. 10:00 til 20:00. Det gjøres oppmerksom på at det i stemmekretsen Polmak/Alleknjarg er nytt valglokale i forhold til tidligere valg. Nytt valglokale i stemmekretsen er Tana museum. 

Du kan avgi tidlig forhåndstemme fra 3. juli til 9. august. 

Du kan avgi ordinær forhåndsstemme i peridoen 10. august til 8. september. 

Du finner mer informasjon om valgordning på Valgdirektoratets valgsideRegjerningens hjemmeside og Sametingets hjemmeside.

Valginformasjon på ulike språk: