Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Står du i manntallet?

Manntallet for Stortingsvalget, samt Sametingets valgmantall er lagt ut til offentlig ettersyn fra 10. juli og fram til og med valgdagen. 

2017-07-10 Les mer...

Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å avgi tidligstemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.

2017-06-22 Les mer...

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen

Stortinget vedtok i juni 2016 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning for gjennomføringen av stortingsvalget 2017. Blant endringene ble det tilføyd en ny bestemmelse i § 9-5 a om elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. 

2016-11-08 Les mer...